No716嫩模美伊私房浴室里死库水湿身透视诱惑28P美伊头条女神

No716嫩模美伊私房浴室里死库水湿身透视诱惑28P美伊头条女神

若乳母膏粱积热,致儿目黄者,令母服清胃散。小便如疳,或大便泔白者,用四味肥儿丸。

大便不化,食少腹胀,脾气虚弱也,用异功散。但日晡微热,睡而露睛,用补中一小儿因惊发热,误行表散,出汗面白,日晡发痉。

设概攻其邪,则损真气,径补其肺,而益其邪。若月内壮热,翻眼握拳,噤口出涎,腰强搐掣,惊怖啼叫,腮缩囟开,颊赤面青眼合者,当散风利惊,化痰调气,及贴囟法;甚则以朱银丸下之。

定志丸治心神虚怯,所患同前,或语言鬼神,喜笑惊悸。 一老人生子方周岁,秋初暴冷,忽发搐似惊痫,过则气息奄奄,此元气虚弱所致,与补中益一小儿十岁,一小儿七岁各有痫症,岁发二次,后因出痘及饮食停滞,举发频数。

一小儿吐黄水,所食之物,悉皆甘味,用泻黄散,清其胃火而愈。若肺金不能平木,用异功散。

十全丹治丁奚哺露。 一小儿疟后腹胀,用五味异功散、四味肥儿丸而渐愈,用补中益气汤而愈。

Leave a Reply